Eg har tidlegare rapportert inn feil areal på bustaden min. Korleis kan eg få retta dette?

Du må gi opp rett areal i skattemeldinga. Du kan rekne ut ny formuesverdi ved hjelp av bustadkalkulatoren.