Kva gjer eg dersom formuesverdien er for høg?

Du kan krevje å få sett ned formuesverdien anten i skattemeldinga eller ved å klage på fastsettjinga av formues- og inntektsskatt. Du må kunne dokumentere marknadsverdien, anten gjennom takst, verdivurdering frå meklar eller observerbar omsetningsverdi. Grunnlaget for nettsettjinga (takst o.l) bør i utgangspunktet skrive seg frå tiden etter 1. juli i inntektsåret bustadsverdien knytter seg til.