Når må eg sende inn dokumentasjon på marknadsverdien til bustaden?

Dokumentasjon må leggjes fram ved førespurnad frå Skatteetaten og skal i utgangpunktet ikkje sendes inn saman med skattemeldinga.