Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Når eg bruker bustadkalkulatoren no, blir formuesverdien på bustaden min ein heilt annan enn då eg brukte kalkulatoren i haust. Kvifor?

Den førre kalkulatoren gav verdien for eit anna tidspunkt, og då var ikkje alle opplysningane om bustadprisar for fjoråret tilgjengelege enno.