• Skriv ut
  • 1 Eg har brukt bustaden sjølv

Dette må du gjere:

Du må registrere inntekta i skattemeldinga

Sjølv om fritidsbustaden ligg i utlandet, må du føre opp leigeinntektene i Noreg.

  1. Merk av for "Ja" i post 1.5.6 for inntekt i utlandet i skattemeldinga
  2. Fyll ut post 2.8.5 i skattemeldinga. I posten fører du opp 85 % av utleigeinntekta som overstig 10 000 NOK.

Du må syte for at dette er registrert i skattemeldinga kvart år du har leigeinntekt på fritidsbustaden.

Hugs at du òg må registrere bustaden i skattemeldinga. Korleis du skal registrere bustaden kjem an på om du har kjøpt, arva/overteke eller selt bustaden.

Endre skattekort?

Dersom du tidlegare ikkje har oppdatert skattekortet ditt med leigeinntektene, bør du vurdere å endre skattekortet ditt.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.