Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Ny bustad eller fritidseigendom i 2016

  • Skriv ut

Har du ny bustad eller fritidseigendom og overdraginga er tinglyst i 2016 kan du oppleve å få feilmelding når du trykker "send" for å levere skattemeldinga.

For å komme vidare i leveringa av skattemeldinga må du få kvittert ut feilmeldingane. Dette gjer du ved å klikke på feilmeldinga slik at du kommer til post 2.8/4.3.

Åpne deretter posten. Om bustaden/fritidsbustaden ikkje er mottatt ved arv eller gåve, må du endre forhandsutfylt «Ja» til «Nei» i valget frå nedtrekksliste på spørsmålet "Er bustaden mottatt som arv eller gåve i inntektsåret?".

Dersom bustaden/fritidsbustaden er mottatt ved arv eller gåve i 2016, la valget stå på " Ja", og oppgi så inngangsverdi og dato samt spesifiser korleis inngangsverdien er berekna (valg i nedtrekksliste).

Velg så «ok» knapp og skattemeldinga kan nå kontrolleres ok. 

Ta kontakt med oss på telefon 800 80 000 om du ønsker meir informasjon eller hjelp til å få levert skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.