Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Formue som kan fordelast fritt

All formue, medrekna formue til barn som blir fastsatt med foreldre, kan fordelast fritt.