Formue som kan fordelast fritt

All formue, medrekna formue til barn som blir fastsatt med foreldre, kan fordelast fritt.