Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Arveavgifta er fjerna

  • Skriv ut

Arveavgifta er fjerna frå og med 2014. Det vil seie at du IKKJE skal sende inn arve- eller gåvemelding for arv eller gåve du har fått i 2014 eller seinare.

Du skal likevel melde inn arv dersom den du arvar frå døydde i 2013 eller tidlegare. Du skal òg melde inn gåve dersom gåva blei gitt i 2013.

Det var Stortinget som vedtok å fjerne arveavgifta. Det inneber òg at det er bortfall av innsynsretten til offentlege bustyrarar og medarvingar. 

Sjå òg opplysningar om regelverk for arv hjå regjeringen.no

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.