Frivillig arbeid

  • Skriv ut

Du får ikkje frådrag for kostnader til køyring med eigen bil til eller frå frivillig arbeid, til dømes ved arbeid på hyttene til Turistforeningen. Dette er private kostnader.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.