• Skriv ut
  • Er eg pendlar?

Er eg pendlar?

Vegvisaren viser 2016-satsar, som skal nyttast i skattemeldinga ein leverer i 2017.

I Skatteetaten definerer vi om du er pendlar ut frå om ei rekkje vilkår er oppfylte. I denne vegvisaren får du vite:

  • om du er pendlar
  • kva som er dei vanlegaste frådraga du kan ha krav på
  • korleis du fyller ut i skattemeldinga
  • korleis du skal dokumentere frådraga

Les meir om pendlarvegvisaren.

For å vite kva som gjeld deg må du svare på mellom eitt og tretten spørsmål.

Overnattar du ein annan stad enn heime på grunn av jobb?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.