• Skriv ut
  • Ja, bustaden eg bur i heime oppfyller krava

Kan du svare ja på alle desse spørsmåla?

  1. Er bustaden din i heimkommunen minst 30 kvadratmeter (buareal), og minst 20 kvadratmeter ekstra per person over 15 år som òg bur der?
  2. Har bustaden din i heimkommunen innlagt vatn og avlaup?
  3. Har du tilgang til bustaden din i heimkommunen alle dagar i ein periode på minst 12 månader?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.