• Skriv ut
  • Eg dekkjer alle utgiftene

Du kan bruke pendlarkalkulatoren for å få vite kor stort reisefrådrag du kan ha krav på.

 

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den fram dersom vi spør. Du må kunne dokumentere at du har familie i heimlandet, det vil seie:

  1. At du er gift og/eller har barn under 22 år. Dette vert dokumentert med vigselsattest og/eller fødselsattest.
  2. At du bur saman med familien i heimlandet. Dette vert dokumentert med stadfesting frå offentleg styringsmakt på familiens bustedsadresse.
  3. Dersom din ektefelle har inntekt under ½ G, kan du ha krav på å bli ligna i skatteklasse 2. Dette vert dokumentert med stadfesting som er utstedt frå offentleg styringsmakt i heimlandet ditt på din ektefelles inntekt for det aktuelle inntektsåret.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje vere eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatørar.

 

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.