• Skriv ut
  • Losji

Du har ikkje krav på frådrag for losji når du er over 22 år og bur heime. Årsaka er at du må ha meirkostnader, det vil seie doble utgifter til losji for å ha rett på frådrag.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den fram dersom vi spør. Du må kunne dokumentere at du er pendlar, det vil seie:

  1. At du er busett i heimlandet ditt. Dette vert dokumentert med stadfesting frå offentleg styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busett der.
  2. Bustadens standard og areal, både for bustad i Noreg og i heimlandet. Dette vert dokumentert med til dømes kjøpe- eller leigekontrakt som viser bustadens standard og størrelse/areal. Areal kan også dokumenteres med tegninger eller målinger av bustadene.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje vere eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatørar.

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.