Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

  • Skriv ut
  • Eg dekkjer alle utgiftene

Du kan bruke pendlarkalkulatoren for å få vite kor stort reisefrådrag du kan ha krav på.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den frem om vi spør. Du må kunne dokumentere at du er pendlar, det vil seie:

  1. At du er busett i heimlandet ditt. Dette dokumenteres med stadfesting frå offentleg styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busett der.
  2. Bustadens standard og areal, både for bustad i Noreg og i heimlandet. Dette vert dokumentert med til dømes kjøpe- eller leigekontrakt som viser bustadens standard og størrelse/areal. Areal kan også dokumenteres med tegninger eller målinger av bustadene.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje vere eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatørar.

 

Andre frådrag du kan ha krav på

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.