• Skriv ut
  • Ja, arbeidsgiver dekker mer enn 200 kroner

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Når arbeidsgivaren din dekkjer deler av utgiftene til kost, kan du berre krevje frådrag for maksimalt 200 kroner dagen.

Du må gange antall døgn du sov borte med 200 kroner minus det arbeidsgivaren din har dekkjet. Beløpet leggjer du saman med alle beløpa du kan krevje frådrag for i forhald til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel: Du søv 200 døgn på hotell. Arbeidsgivar har dekkjet utgiftene dine med 300 kroner per døgn.

  200 døgn x 200 kroner som er maksimalt godkjent beløp = 40 000 kroner
- 200 døgn x 300 kroner som arbeidsgivar dekker = 60 000 kroner
=   - 20 000 kroner

Du har fått meir enn maksimalt frådrag, så du får ikkje frådrag for kost

  Kost 0 kroner  
+ Losji 79 358 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for losji
= Sum 79 358 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet 79 358 kroner, føres opp i post 3.2.7 i skattemeldinga.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å dokumentere kost når du krevjer frådrag etter laveste sats, 200 kroner per døgn.

Faktiske utgifter

Viss utgiftene dine til kost er større enn det arbeidsgivaren din dekkjer, kan du krevje frådrag for underskuddet.

Andre frådrag du kan ha krav på

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.