• Skriv ut
  • Nei, arbeidsgivar dekkjer ikkje meir enn 200 kroner

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Når arbeidsgivaren din dekkjer deler av utgiftene til kost, kan du berre få frådrag for maksimalt 200 kroner dagen.

Du må gange antall døgn du sov borte med 200 kroner minus det arbeidsgivaren din har dekkjet. Beløpet leggjer du saman med alle beløpa du kan krevje frådrag for i forhald til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel: Du søv 200 døgn på hotell. Arbeidsgivar har dekkjet utgiftene dine med 100 kroner per døgn.

Du kan då få 200 kroner - 100 kroner som arbeidsgivaren din dekkjer = 100 kroner i kost per døgn

200 døgn X 100 kroner = 20 000 kroner i kost

  Kost 20 000 kroner  
+ Losji 79 358 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for losji
= Sum 99 358 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet 99 358 kroner, kan så føres opp i post 3.2.7 på skattemeldinga.

Dersom arbeidsgivar tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalinga minst svarer til markedspris for slik mat, kan du få frådrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å dokumentere for kost når du krevjer frådrag etter laveste sats, 200 kroner per døgn.

Faktiske utgifter

Viss utgiftene dine til kost er større enn det arbeidsgivaren din dekkjer, kan du krevje frådrag for underskotet.

Andre frådrag du kan ha krav på:

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.