• Skriv ut
  • Arbeidsgiver dekker alle utgiftene

Om arbeidsgivaren din dekkjer alle utgifta, 

Det kan hende du heller må betale skatt fordi du sparer penger på at arbeidsgivaren din dekkjer kosten din.

Vi beregner din skattemessige gode ut fra kva arbeidsgivaren din innberetter. Satsen for kostbesparelse er 87 kroner døgnet.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den fram om vi spør. Du må kunne dokumentere at du er pendlar, det vil seie:

  1. At du er busett i heimlandet ditt. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentleg styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busett der.
  2. Bustadens standard og areal, både for bustad i Noreg og i heimlandet. Dette kan dokumenteres med for eksempel kjøpe- eller leigekontrakt som viser bustadens standard og størrelse/areal. Areal kan også dokumenteres med tegninger eller målinger av bustadene.

Dokumentasjonen fra det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje være eldre enn 6 måneder og være oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatørar.

 

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.