• Skriv ut
  • Nei, frokost er ikkje inkludert

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Satsen er 710 kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov på hotell med satsen. Beløpet leggjer du sammen med alle beløpa du kan krevje i forhold til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel: Du søv 200 døgn på hotell.

200 døgn X 710 kroner = 142 000 kroner i kost

  Kost 142 000 kroner  
+ Losji 79 358 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for losji
= Sum 221 358 kroner  

Totalsummen, 221 358 kroner, kan du i dette tilfellet føre opp i  post 3.2.7 i skattemeldinga.

Dersom arbeidsgivar tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalinga minst tilsvarer markedspris for slik mat, kan du få frådrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon viss vi spør. Dokumentasjon kan være kvitteringer på opphaldet eller ein bekreftelse fra arbeidsgivar om at du har budd på hotell.

Faktiske utgifter

Vias du har større utgifter enn satsen, kan du krevje frådrag for dine faktiske utgifter.

Andre frådrag du kan ha krav på:

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.