• Skriv ut
  • Nei

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Satsen er 315 kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov i boligen med satsen. Beløpet leggjer du sammen med alle beløpa du kan krevje frådrag for i forhald til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel:  Du søv 200 døgn i boligen.

200 døgn X 315 kroner = 63 000 kroner i kost

  Kost 63 000 kroner  
+ Losji 79 358 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for losji
= Sum 142 358 kroner  

Totalsummen, i dette tilfellet 142 358 kroner, kan så førast opp i post 3.2.7 på skattemeldinga.

Dersom arbeidsgivar tilbyr kantine, messe eller kokkelag som serverer frokost, lunsj og middag, og egenbetalinga minst svarer til markedspris for slik mat, kan du få frådrag etter laveste sats på 200 kroner per døgn.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon, men du må kunne leggje den fram vsis vi spør. Du må kunne dokumentere:

  1. At du ikkje har hatt mulighet til å lage minst eitt måltid som frokost eller kvelds i boligen, for eksempel ved ein bekreftelse frå overnattingssted/utleiar/arbeidsgivar på dette.
  2. At du er busatt i heimlandet ditt. Dette dokumenterast med bekreftelse frå offentlig styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busatt der.
  3. Boligens standard og areal, både for bolig i Noreg og i heimlandet. Dette kan dokumenterast med for eksempel kjøpe- eller leiekontrakt som viser boligens standard og størrelse/areal. Areal kan også dokumenterast med tegninger eller målinger av boligene.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje være eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatørar.

Faktiske utgifter

Viss du har større utgifter enn satsen, kan du kreve frådrag for dine faktiske utgifter.

 

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.