• Skriv ut
  • Eid bustad

Dersom du eiger bustaden som brukes som pendlarbustad kan du krevje frådrag for kostnader til faste utgifter som for eksempel kommunale avgifter, strøm, fellesutgifter dersom bustadbyggelag (renteutgifter då desse innberettes direkte), forsikring og vedlikehald. Utgifter til lån og renter kan ikkje tas med. Frådrag for losji gis etter faktiske kostnader.

Dersom deler av pendlarbustaden leiges ut eller bustaden berre brukes som pendlarbustad deler av året, får du berre frådrag for den tida du har brukt bustaden sjølv.

Du kan også få frådrag for utgifter til parkering i knyttet til pendlarbustaden.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i pendlarbustaden inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Dersom arbeidsgivaren din dekkjer deler av utgifta dine til losji, får du berre frådrag for dei utgifta du har betalt sjølv. Beløpet for losji leggjer du saman med alle beløpa du kan krevje frådrag for i forhald til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7. Det er lurt å leggje saman alle utgifta før du fører frådraga.

Eksempel:

  Fellesutgifter 6 000 kroner x 12 månader 72 000 kroner
+ Utgifter til strøm 7 500 kroner
+ Utgifter til forsikring 4 000 kroner
+ Utgifter til vedlikehald 4 000 kroner
+ Utgifter til leige av garasje 12 000 kroner
- Det arbeidsgivaren din dekkjer 40 000 kroner
= Sum utgifter til losji 59 500 kroner
  Kost 44 160 kroner  
+ Losji 59 500 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for kost
= Sum 103 660 kroner  

Summen, i dette tilfellet 103 660 kroner, kan så føres opp i post 3.2.7 i skattemeldinga.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon viss vi spør. Husleige dokumenterer du for eksempel med bankkvittering/lønnslipp når samlet utgift per år er over 10 000 kroner.

Andre frådrag du kan ha krav på:

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.