• Skriv ut
  • Hotell

Dersom du må bu på hotell kan du krevje frådrag for utgiftene du selv dekkjer. Frådrag for losji gis etter faktiske kostnader. Dersom buutgiftene overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du betale via bank eller ved trekk i lønn for ha rett på frådrag.

Utgifter til telefon og bredbåndsabonnement i tilknytning til å bu på hotell inngår i statens satser for kost/småutgifter.

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Beløpet for losji leggjer du saman med alle beløpa du kan kreve frådrag for i forhald til kost og losji, og totalsummen fører du i post 3.2.7.

Eksempel: Utgifter til hotell 6 000 kroner x 6 måneder = 36 000 kroner til losji

  Kost 134 000 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for kost
+ Losji 36 000 kroner  
= Sum 170 000 kroner  

Summen, 170 000 kroner, kan i dette tilfellet førast opp i post 3.2.7 på skattemeldinga.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon viss vi spør. Utgifter til overnatting på hotell dokumenterer du for eksempel med bankkvittering/lønnslipp for betalt hotellovernatting når samlet utgift per år er over 10 000 kroner.

Andre frådrag du kan ha krav på

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.