• Skriv ut
  • Hotell

Dersom du må bu på hotell kan du krevje frådrag for utgiftene du sjølv dekkjer. Frådrag for losji vert gitt etter faktiske kostnader. Dersom buutgiftene overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du betale via bank eller ved trekk i lønn for ha rett på frådrag.

Utgifter til telefon og bredbandsabonnement i tilknytning til å bu på hotell inngår i statens satsar for kost/småutgifter.

Korleis føre dette i skattemeldinga?

Beløpet for losji legg du saman med alle beløpa du kan kreve frådrag for i forhold til kost og losji, og summane fører du i kost- og losjifelta i post 3.2.7.

Døme: Utgifter til hotell 6 000 kroner x 6 månader = 36 000 kroner til losji

  Kost 134 000 kroner Sjå kva slags frådrag du kan få for kost
+ Losji 36 000 kroner  
       

Desse kostnadene vert ført i kost- og losjifelta i post 3.2.7 på skattemeldinga.

Logg inn og fyll ut posten i skattemeldinga

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon viss vi spør. Utgifter til overnatting på hotell dokumenterer du til dømes med bankkvittering/lønnslipp for betalt hotellovernatting når samla utgift per år er over 10 000 kroner.

Andre frådrag du kan ha krav på:

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.