• Skriv ut
  • Arbeidsgivar dekkjer delar av utgiftene

Når arbeidsgivaren din dekkjer delar av utgiftene dine til reise, må du trekkje frå desse. Du får kun frådrag for utgifter du dekkjer sjølv.

Du kan bruke pendlarkalkulatoren for å få vite kor stort reisefrådrag du kan ha krav på. Etter du har funne reisefrådraget trekkjer du frå beløpet arbeidsgivaren din dekkjer.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den fram om vi spør. Du må kunne dokumentere at du er pendlar, det vil seie:

  1. At du er busett i heimlandet ditt. Dette vert dokumentert med stadfesting frå offentleg styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busett der.
  2. Bustadens standard og areal, både for bustad i Noreg og i heimlandet. Dette vert dokumentert med til dømes kjøpe- eller leigekontrakt som viser bustadens standard og størrelse/areal. Areal vert også dokumentert med tegninger eller målinger av bustadene.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje vere eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatører.

 

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.