• Skriv ut
  • Arbeidsgiver dekker deler av utgiftene

Når arbeidsgivaren din dekkjer deler av utgifta dine til reise, må du trekkje frå desse. Du får kun frådrag for utgifter du dekkjer sjølv.

Du kan bruke pendlerkalkulatoren for å få vite kva stort reisefrådrag du kan ha krav på. Etter du har funnet reisefrådraget trekkjer du frå beløpet arbeidsgivaren din dekkjer.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den fram om vi spør. Du må kunne dokumentere at du er pendlar, det vil seie:

  1. At du er busett i heimlandet ditt. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentleg styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busett der.
  2. Bustadens standard og areal, både for bustad i Noreg og i heimlandet. Dette kan dokumenteres med for eksempel kjøpe- eller leigekontrakt som viser bustadens standard og størrelse/areal. Areal kan også dokumenteres med tegninger eller målinger av bustadene.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje være eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatører.

 

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.