• Skriv ut
  • Eg dekkjer alle utgifta

Du kan bruke pendlarkalkulatoren for å få vite kor stort reisefrådrag du kan ha krav på.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjonen, men du må kunne leggje den fram om vi spør. Du må kunne dokumentere at du er pendlar, det vil seie:

  1. At du er busett i heimlandet ditt. Dette vert dokumentert med stadfesting frå offentleg styringsmakt på din bustedsadresse og kven som er busett der.
  2. Bustadens standard og areal, både for bustad i Noreg og i heimlandet. Dette vert dokumentert med til dømes kjøpe- eller leigekontrakt som viser bustadens standard og størrelse/areal. Areal vert også dokumentert med tegninger eller målinger av bustadene.

Dokumentasjonen frå det offentlege skal gjelde det aktuelle inntektsåret, ikkje vere eldre enn 6 månader og vere oversatt til norsk eller engelsk av offentleg godkjente translatører.

 

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.