Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

  • Skriv ut
  • Ja, bustaden eg bur i heime oppfyller krava

Kan du svare ja på alle desse spørsmåla?

  1. Er pendlarbustaden din minst 30 kvadratmeter (buareal), og minst 20 kvadratmeter ekstra per person over 15 år som også bur der?
  2. Har bustaden din innlagt vann og avlaup?
  3. Har du tilgang til bustaden din alle dagar i ei periode på minst 12 månader?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.