• Skriv ut
  • Nei, eg bur ikkje heime hjå foreldra mine

Kan du svare ja på alle desse spørsmåla?

  1. Er bustaden din i heimlandet minst 30 kvadratmeter (buareal), og minst 20 kvadratmeter ekstra per person over 15 år som også bur der?
  2. Har bustaden din i heimlandet innlagt vann og avlaup?
  3. Har du tilgang til bustaden din i heimlandet alle dagar i ei periode på minst 12 månader?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.