• Skriv ut
  • 1 Nei, eg har ikkje gyldig grunn

Du er ikkje pendlar og har ikkje krav på frådrag for pendling.

For å reknes som pendlar må du ha gyldig grunn for å reise heim sjeldnare enn kvar sjette veke.

Om du har lang reiseveg mellom heim og arbeidsplass, kan du ha krav på reisefrådrag. Utrekne reisefrådraget ditt her.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.