Løn betalt under 60 000

  • Skriv ut

Spesielle skattereglar gjer det enklare og billegare å engasjere privatpersonar for arbeid i heimen eller på fritidseigedomen til arbeidsgjevaren (oppdragsgjevaren), til dømes hagearbeid, arbeid på huset eller hytta, reinhald og anna husarbeid. I denne brosjyren kan du lese meir om denne forenkla ordninga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.