Krav til dokumentasjon

  • Skriv ut

Det standardiserte frådraget for arbeidsreise får du uavhengig av kva for faktiske utgifter du har. Då treng du sjølvsagt ingen dokumentasjon.

Somme frådrag føreset likevel at du har hatt utgifter. Når du krev frådrag for utgifter til bom, ferje eller flyreiser, må du på førespurnad kunne dokumentere utgiftene. Det same gjeld viss du krev frådrag for meir enn kr 0,70 per km for reisestrekning over 50 000 km per år. Utgifter til reise med kollektivt transportmiddel, bom og ferje skal du dokumentere med originalbillett.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.