Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Køyring av barn til og frå barnehage

  • Skriv ut

Har du ekstra reiseveg frå eller til jobb fordi du køyrer barn til dømes til barnehage eller skule, blir ikkje det rekna som ein del av reisa mellom heim og arbeid. Du kan eventuelt få frådrag for dette i foreldrefrådraget (post 3.2.10).

Her viser vi deg korleis du endrar foreldrefrådraget elektronisk. Først må du logge inn i Altinn og opne skattemeldinga for å endre/levere.

1. Klikk på post "3.2 Frådrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv." i hovedoversikta.

Under 3.2 velger du kva slags post du vil leggje til

2. Velg post "3.2.10 Foreldrefrådrag (Kostnadar til barnehage mv)" frå nedtrekkslista.

3. Leggjer du til denne posten, får du opp ein boks som åtvarer deg om at det kan medføre at du må sende inn dokumentasjon til skattekontoret. Det skal du KUN gjere dersom vi ber om det. Klikk OK

4. Klikk deretter "Legg til" som kommer opp ved siden av nedtrekkslista.
Om posten allerede finnes i skattemeldinga di finner du den i listen som liggjer over nedtrekksmenyen, og då klikker du på posten (tilsvarande som beskrevet i punkt 8). Eitt nytt vindu åpnes.

5. Velg frå lista kor mange barn du har under 12 år.

6. Skriv inn kjøring med reknestykke under kolonna "Betalt til". Utrekninga gjeres ved å ta antall dager x antall kilometer tur-retur x 1,50 kroner. Summen skrives i høyre kolonnen under "Innbetalt beløp".

7. Feltet "Totalt til frådrag" summerer frådraga du skrev i punkt 4. Det er ein øvre grense på kor mykje du kan få i frådrag, avhengig av antall barn. Om utgifta dine er større enn grensa, settes dette feltet automatisk til øvre grense.

8. Velg årsak til endringa.

9. Klikk "Ok".

Foreldrefrådraget vises i lista over poster under 3.2

10. Post 3.2.10 er lagt til i listen over poster under 3.2. Om du vil endre posten, klikker du på posten eller "Endre".

11. Klikk på "<< Lagre/Tilbake til oversikten". Endringa vises i hovedoversikta

12. Endringa vises i hovedoversikten. Du kan nå endre fleire poster eller sende inn skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.