Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Fast eigedom på Svalbard

Sjølv om du ikkje er skattemessig busett på Svalbard, er du likevel skattepliktig for formue i og inntekt av fast eigedom og anlegg med utstyr som ligg på Svalbard. Når du realiserer slik eigedom eller anlegg gjeld dei same reglane for skatteplikt ved gevinst / frådragsrett for tap som på fastlandet.