Fast eigedom på Svalbard

Sjølv om du ikkje er skattemessig busett på Svalbard, er du likevel skattepliktig for formue i og inntekt av fast eigedom og anlegg med utstyr som ligg på Svalbard. Når du realiserer slik eigedom eller anlegg gjeld dei same reglane for skatteplikt ved gevinst / frådragsrett for tap som på fastlandet.