Frådrag for udekt underskot

  • Skriv ut

Dersom du har udekt underskot frå tidlegare år, kan du ha krav på frådrag.

Dersom du har eit udekt underskot frå tidlegare år, skal beløpet stå oppført i skatteoppgjeret ditt som «ubrukt underskot» og vere førehandsutfylt i post 3.3.11 i skattemeldinga. I utgangspunktet gir underskot frådrag fullt ut, men i nokre tilfelle kan retten til frådrag falle bort heilt eller delvis.

Les meir i omtalen av post 3.3.11.

Kvifor har eg ikkje fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga?

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.