Er det noko særskilt eg bør tenkje på dersom eg skal endre skattekortet mitt i løpet av året?

Det er viktig at du opplyser kva du har tent og blitt trekt i skatt frå januar og fram til du søkjer. Desse opplysningane finn du på den siste lønsslippen din, eventuelt ved å leggje saman beløpa på alle lønsslippane/pensjonsutbetalingane. I tillegg må du gje opp årsinntekta og andre inntekter og frådrag. Du skal gi opp beløpa i brutto.

Du kan endre skattekortet ditt her.