Kva gjer eg når eg har fleire arbeidsgivarar?

Dersom du har tabellkort og fleire arbeidsgivarar, pensjonsutbetalarar eller liknande, bør du gjere desse merksame på om dei er hovudarbeidsgivaren din (der du tener mest) eller om dei er ein biarbeidsgivar. NAV er i denne samanhengen for arbeidsgivar å rekne.

Hovudarbeidsgivar skal trekkje skatt etter tabell (tidlegare del 1 av skattekortet), medan andre arbeidsgivarar skal trekkje skatt i prosent (tidlegare del 2).

Får du fleire ytingar frå NAV, må du sjølv gi beskjed til NAV om å trekkja etter tabell (tidligare del 1) på hovudytingar, og etter prosent (tidlegare del 2) på andre ytingar.
Dersom du blir trekt etter tabell på alle ytingar frå NAV får du feil skattetrekk, og det er dermed stor fare for restskatt.

Du kan òg søkje om prosentkort for å unngå feil skattetrekk. I utgangspunktet får alle som har fleire arbeidsgivarar over tid utferda prosentkort, men Skatteetaten sine utrekningar er basert på siste kjende skatteoppgjer, eventuelt siste endring av skattekortet, slik at endringar gjort etter dette er ikkje fanga opp.

Får du ytingar frå NAV og har arbeidsinntekt i tillegg? Då må du vere ekstra påpasseleg, ettersom NAV får skattekortopplysningane elektronisk og ikkje alltid er informert om at du har ein annan hovudarbeidsgivar. Pass på at ikkje både hovudarbeidsgivaren din og NAV trekkjer etter tabell.