Status for bestillinga di

  • Skriv ut

Dersom du har bestilt skattekort eller frikort, kan du sjekke kor langt bestillinga di er komen.

Denne tenesta gir deg melding om når bestillinga di blei registrert og når bestillinga er handsama av Skatteetaten.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.