Lønnsslipp

Lønnsslipp er ein kvittering for løn du har motteke og skatt som trekt.

Dersom vertsfamilien din nyttar forenkla a-melding, A04 Melding om lønt arbeid i heimen, skal melding om løna og oppgjør for skattetrekk vert til send skatteoppkreveran samstundes med at du får utbetalt løna. Du skal få ein utskrift av den elektroniske meldinga eller ein kopi av meldinga på papir som lønnsslipp ved kvar utbetaling. Summen av alle meldingar/*lønnsslipper erstattar ein årleg sammenstilling av det som er opptent i løpet av året. Du må difor ta vare på meldinga(e) for kontroll av skattemeldinga.

Dersom vertsfamilien nyttar den ordinære a-meldinga skal du få ein sammenstilling som viser kor mye du har tent og er trekt i skatt i løpet av året hos vertsfamilien. Oppgåva skal du motta i januar året etter inntektsåret. Han gjev grunnlag for å kontrollere skattemeldinga.