Korleis får eg reaktivert d-nummeret mitt?

Kvar og ein rekvirent kan reaktivera eit inaktivt d-nummer. Skatteetaten reaktiverer inaktivt d-nummer ved søknad om skattekort og ID-kontroll. Dersom du har eit inaktivt d-nummer kan du få reaktivert dette ved å møta opp på eit av Dei 42 IDEN til skatteetaten-kontor og undergå ID-kontroll. Krav til fremleggelse av identifikasjonsdokument er det same som ved søknad om skattekort. Dersom du har eit inaktivt d-nummer og treng skattekort, må du møta personleg på eit av dei 42 IDEN til skatteetaten-kontor for å levera søknad om skattekort og undergå ID-kontroll.