Førehandsfastsetting

Dersom du oppheld deg i Noreg i inntil 183 dagar, kan du velje å få gjort opp skatten i samband med at du reiser frå Noreg. Det er òg eit vilkår at du ikkje har hatt fleire opphald i Noreg på til saman meir enn 270 dagar i ein 36-månadersperiode. Du må fylle ut «Skattemelding for fastsetting av skatt på inntekt på førehand - utanlandsk arbeidstakar» (RF-1038). Skattemeldinga skal sendes til skattekontoret.

Du får skatteoppgjeret kort tid etter.