Svalbard

Kommune
nummer
KommuneKontonummer
2100 Svalbard 63450621007