Restskatt og betalingsfrister

  • Skriv ut

Første frist for å betale restskatt er 20. august.

Restskatt over 1000 kroner

Fikk du over 1000 kroner i  restskatt, deles summen opp i 2 terminer. 


Det betyr
:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 22. juni, er fristen for 1.termin 20. august, og 2. termin 24. september.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 2. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Betaler du ikke innen fristen på første termin, regner vi også annen termin som forfalt samtidig som første termin. Trenger du hjelp, ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune.

Restskatt under 1000 kroner

Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1000 kroner, er 3 uker etter skatteoppgjøret ditt var klart, men likevel tidligst 20. august.


Det betyr
:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 22. juni, er fristen for å betale 20. august.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 2. august eller senere, er fristen for å betale 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvordan betale?

Du vil i god til før forfallsfristen få faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

Er du ikke elektroniske bruker, får tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Du kan nå inngå avtale om e-faktura med oss i forbindelse med innbetaling av skatt.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.