Blir det laga fleire typar skattelister?

Det blir laga skattelister både for personlege og for upersonlege skattytarar. "Upersonlege skattytarar" er aksjeselskap osv.