Blir skatteopplysningane mine borte frå nettet?

Du kjem framleis til å finne skattelister frå tidlegare år i nettaviser o.l., så lenge media ikkje sjølv fjernar opplysningane.