Eg har fått melding om at eg må vente på grunn av stor trafikk. Kor lenge må eg vente?

Det varierer i kvart einskild tilfelle. Når nokon loggar seg ut, blir det plass for andre til å logge seg inn. Skattelistene er tilgjengelege heile året.