Kan eg reservere meg mot å stå i skattelistene?

Nei, du kan ikkje reservere deg mot å stå i skattelistene. Det gjeld både skattelistene på skatteetaten.no og skattelistene som pressa har fått elektronisk tilgang til.