Kvifor kjem eg ikkje inn i ID-porten/MinID, når andre kjem inn?

ID-porten/MinID er også inngangen til andre viktige tenester, til dømes i Altinn. Vi held av noko av kapasiteten til desse tenestene. Dermed kan det vere mogeleg å logge inn via ID-porten/MinID i Altinn, sjølv om det ikkje er mogeleg via skatteetaten.no.