Kvifor kjem ikkje skattelisteopplysningane fram sjølv om eg klikkar på namnet?

Du har brukt opp dei 500 visingane dine. Du kan framleis søkje, men får ikkje vist skattelisteopplysningane. Den 1. i ny månad blir talet på visingar nullstilt.