Betale vektårsavgift for tunge køyretøy

  • Skriv ut

Vektårsavgifta skal betalast frå den månaden du registrerer køyretøyet. Fakturaen blir sendt ut to gonger i året, og blir sendt til den som står som eigar av køyretøyet.

Forfallsdato er 20. februar og 21. august.

Kva skal eg betale?

Kor mykje du skal betale kjem an på vekt, talet på akslar og fjøringssystem. Vektårsavgifta kan derfor variere mykje avhengig av køyretøyet. Dieseldrivne køyretøy skal også betale ei miljødifferensiert avgift. Sjå alle satsane for vektårsavgift

Vektårsavgift skal berre betalast for tunge køyretøy. For køyretøy under 7 500 kilo skal du betale årsavgift.

Kven skal betale?

Eigaren er ansvarleg for at det blir betalt rett avgift for køyretøyet. Dersom køyretøyet er registrert for å trekkje tilhengjar, finn du den tillatne totalvekta i vognkortet.

Ved kjøp og sal, må ny og tidlegare eigar avtale kven som skal betale vektårsavgifta. Begge er ansvarlege for at avgifta blir betalt. Skatteetaten fordeler ikkje årsavgifta mellom den nye og tidlegare eigaren.

Kva skjer dersom vektårsavgifta ikkje blir betalt?

Dersom du ikkje betaler årsavgifta innan forfallsdatoen, må du betale ei tilleggsavgift. Dersom ein ikkje betaler inn avgifta, blir køyretøyet kravd avskilta. Den nye eigaren er også ansvarleg for det siste terminbeløpet, og ein kan òg krevje at kravet blir betalt av den nye eigaren.

Storkundar

Har du mange køyretøy kan du få tilsendt ei oversikt over alle køyretøya som er registrerte på organisasjonsnummeret til firmaet. Det er mogeleg å betale det samla kravet inn på eitt KID-nummer. Ta kontakt med Skatteetaten.

Dersom du ikkje er tilknytt denne ordninga må du betale kvar faktura for seg.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.