Betalingsløysinga for eingångsavgift vil ikkje vær tilgjengeleg frå torsdag 16. november til måndag 20. november kl 0700, då AEG (Autosys enkeltgodkjenning) oppdaterast.

  • Skriv ut
  • 1 Arbeider eller går på skule i Noreg

Arbeider eller går på skule i Noreg

Reiser du frå utlandet til arbeid eller studiar i Noreg, kan du bruke utanlandsregistrert køyretøy i Noreg dersom du:

  • reiser kvar dag, eller
  • oppheld deg i utlandet meir enn 185 dagar i året

Kan du dokumentere dette, treng du ikkje å søkje om køyreløyve.

Bur du saman med ektefelle eller barn under 18 år i Noreg, blir du rekna som fast busett i Noreg. I dei tilfella kan du ikkje bruke utanlandsregistrert bil. Les meir om kva du må gjere som fast busett i Noreg.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.