• Skriv ut
  • 1 Har familie i utlandet

Har familie i utlandet

Har du familie i utlandet treng du ikkje å søkje om køyreløyve for bruk av utanlandsk registrert køyretøy i Noreg.

Du blir rekna som busett i eit anna land enn Noreg dersom du bur saman med ektefelle eller barn under 18 år i dette landet, og du besøkjer dei jamleg. Det vil seie minst ein gong i månaden.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.