• Skriv ut
  • Eg bur i Noreg

Eg bur i Noreg

Bur du i Noreg må du søkje om køyreløyve når du skal bruke ein utanlandsregistrert bil.

Dette gjeld òg studentar, pensjonistar og andre som oppheld seg store delar av året i utlandet. Unntaket er viss du har familie i utlandet.

Du treng ikkje køyreløyve dersom:


• du køyrer saman med ein person som har rett til å køyre bilen her i landet 
• du arbeider i eit firma som jobbar med utanlandsregistrerte køyretøy (verksemdstransport)

Skal du flytta eller bruka bilen som demonstrasjonskøyretøy, må søkja om bruk av utanlandsregistrert bil.

Dersom du har fått løyve til å bruke utanlandsregistrert køyretøy i Noreg, skal du oppbevare løyvet i køyretøyet.

Kva slags bil skal du bruke?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.