Betalingsløysinga for eingångsavgift vil ikkje vær tilgjengeleg frå torsdag 16. november til måndag 20. november kl 0700, då AEG (Autosys enkeltgodkjenning) oppdaterast.

  • Skriv ut
  • 1 Eg skal flytta til Noreg permanent

Eg skal flytta til Noreg permanent

Du kan søkja om å få mellombels køyreløyve for utanlandsregistrert køyretøy i inntil 14 dagar ved flytting til og frå Noreg. Du må dokumentera flyttinga i form av ein flytteattest, arbeidskontrakt eller annan relevant dokumentasjon.

Skal du ta med deg ein utanlandsregistrert bil når du flyttar til Noreg, må du importera køyretøyet og betala toll og avgifter. Dette gjeld uavhengig av statsborgarskap og der du flyttar frå.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.